Längst inne i Kinneviken, ett stenkast från Lidköpings Värmeverk ligger JSCL´s tränings- och tävlingsplats. Platsen är idealisk då den ligger avskilt från bostadsområden och har mest industrier och andra verksamheter i sin direkta närhet. Detta gör att vi inte har några direkta restriktioner vad gäller träningstider, man kan kort och gott sjösätta sin skoter och ta sig an bojbanan som ligger i från det att isen släpper på våren fram till att den åter lägger sig tidig vinter. Vid tävling eller annan organiserad träning tas anmälnings-/startavgift ut. Som gäståkare finns fina grönytor tillgängliga att ställa upp husvagn/husbil.

Vid tävlingar/organiserade träningar finns även toaletter på plats i form av ”bajamajor”. El finns dessvärre inte tillgängligt på platsen. Viken är relativt långgrund så försiktighet rekommenderas när man närmar sig land och ska hoppa av sin maskin. Den grävda sjösättningsrampen lämpar sig bäst för sjösättning av maskiner med strandkärror eftersom man måste rulla ut ett gott stycke för nog djupt vatten för sjösättning. Vi håller på att undersöka möjligheterna till en ramp som når djupare vattendirekt i anslutning till nuvarande träningsplats men kommer man med skoter eller liknande tyngre maskin rekommenderar vi att man sjösätter i Lidköpings småbåtshamn där det finns en riktig betongramp och sedan kör de få minuter till träningsplatsen vid Lidköpings värmeverk.